Dostępność architektoniczna i informacyjna

Położenie ośrodka

Szkoła położona jest na płaskim terenie. Składa się z dwóch budynków. Teren szkoły jest ogrodzony, ogrodzenie nie stwarza zagrożenia dla uczniów, bramy prowadzące do Szkoły (2 szt.) są w odpowiednim stanie technicznym.

Budynek główny jest trzykondygnacyjny. Znajdują się w nim trzy wejścia nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zarówno przy wejściu głównym, jak i przy wejściach z tyłu budynku znajdują się schody, wyposażone w poręcze. Na schodach znajdują się oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących. W budynku nie ma windy. Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Wejście do budynku jest kontrolowane przez pracowników szkoły i monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budynku. Biurko osób dyżurujących wraz z księgą wejść i wyjść znajduje się po prawej stronie przy głównym wejściu do szkoły. Na paterze znajdują się sale lekcyjne. Na pierwszym piętrze sale lekcyjne, gabinet pedagoga, pokój nauczycielski i sekretariat. Na drugim piętrze są sale lekcyjne i biblioteka.

Drugi budynek jest jednopiętrowy. Przy wejściu do niego znajduje się dzwonek i domofon. Przy wejściu do budynku jest jeden stopień. Na parterze znajduje się sala gimnastyczna oraz sala zabaw. Na pierwsze piętro, gdzie znajduje się świetlica szkolna i gabinet pielęgniarki prowadzą schody wyposażone w poręcze. W budynku nie ma windy. Na schodach znajdują się oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.

Wjazd dla samochodów znajduje się od strony ulicy Wolskiego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż chodników prowadzących do budynków. Brak miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Dostępność komunikacyjno-informatyczna

Na parterze budynku głównego pracownika obsługi wyposażono w lupę powiększającą tekst. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującego się przy wejściu do budynku głównego szkoły Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, w tym w szczególności:

  • [Ctrl] + [+] – powiększenie
  • [Ctrl] + [-] – pomniejszenie

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową (ikonka z wózkiem) umożliwiające powiększenie i pomniejszenie tekstu oraz przełączenie w tryb wysokiego kotrastu.