Świetlica

Nasza świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

Wychowawcy dbają o to, aby dzieci uczyły się samodzielności i przygotowywały się do udziału w życiu społecznym. W świetlicy wyznaczone są godziny, podczas których uczniowie odrabiają zadania domowe. Wychowawcy są w stałym kontakcie z nauczycielami i pedagogami, aby na bieżąco monitorować edukacyjne i wychowawcze potrzeby swoich podopiecznych. Zwracamy również uwagę na rozwój fizyczny wychowanków – w okresie wiosennym i jesiennym mają oni okazję korzystać ze szkolnych boisk, ogródka i placów zabaw.

Świetlica pracuje w oparciu o program, zgodnie z którym realizowane są tygodniowe bloki tematyczne oraz różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

Wychowawcy świetlicy:
  • mgr Magdalena Adamczyk
  • Irina Fomytska
  • mgr Joanna Jasińska
  • mgr Barbara Kurzak-Kawka
  • mgr Magdalena Wszędyrówny

Zobacz stronę naszej świetlicy na facebooku