Świetlica

Nasza świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

Wychowawcy dbają o to, aby dzieci uczyły się samodzielności i przygotowywały się do udziału w życiu społecznym. W świetlicy wyznaczone są godziny, podczas których uczniowie odrabiają zadania domowe. Wychowawcy są w stałym kontakcie z nauczycielami i pedagogami, aby na bieżąco monitorować edukacyjne i wychowawcze potrzeby swoich podopiecznych. Zwracamy również uwagę na rozwój fizyczny wychowanków – w okresie wiosennym i jesiennym mają oni okazję korzystać ze szkolnych boisk, ogródka i placów zabaw.

Zależy nam na bezpieczeństwie podopiecznych. W okresie pandemii zajęcia prowadzone są w reżimie sanitarnym i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dzieci mają stały dostęp do środków odkażających, mydła i wody (kącik czystości z umywalką), a sala jest regularnie wietrzona.

Świetlica pracuje w oparciu o program, zgodnie z którym realizowane są tygodniowe bloki tematyczne oraz różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: poniedziałki z książką, zajęcia plastyczne, „Mały sportowiec”, chór „Świetliczaki”, „Łamigłówki mądrej główki”, zajęcia prozdrowotne, „Z ekologią na ty”, „Matematyka na wesoło” oraz „Lubię czytać i pisać”.

Wychowawcy świetlicy:
  • mgr Dominika Augustyn
  • mgr Monika Nikonowicz
  • mgr Magdalena Wszędyrówny

Zobacz stronę naszej świetlicy na facebooku