Dokumenty

Statut Regulamin szkoly Regulamin korzystania z szafek szkolnych Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Program wychowawczo-profilaktyczny Procedura współpracy z rodzicami uczniów Informacja o opłatach za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Wykaz wzorów świadectw

Procedury bezpieczeństwa

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 Aneks do procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Systemy jakości szkoły

System zapewnienia uczniom bezpieczeństwa System wspierania uczniow ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi System komunikowania sie System wspolpracy z rodzicami System doskonalenia zawodowego nauczycieli