Organizacja roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe 14 - 27 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty 24 - 26 maja 2022 r.
Zakończenie zajęć 24 czerwca 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10, 15.10, 12.11, 7.01, 2.05, 17.06.