Organizacja roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 r. - 1 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty 23 - 25 maja 2023 r.
Zakończenie zajęć 23 czerwca 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10, 1.11, 11.11, 6.01, 1.05, 3.05, 08.06.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10, 6.12, 02.05, 2.06, 09.06.