Informator ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty:
Wytyczne dla egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.
Informator o egzaminie ósmoklasisty:
Egzamin ósmoklasisty - część ogólna
Język polski:
Egzamin ósmoklasisty: Język polski Egzamin ósmoklasisty: Język polski. Aneks 2021
Matematyka:
Egzamin ósmoklasisty: Matematyka Egzamin ósmoklasisty: Matematyka. Aneks 2021
Język angielski:
Egzamin ósmoklasisty: Język angielski Egzamin ósmoklasisty: Język angielski. Aneks 2021