Plan lekcji

Klasa I (mgr H. Kamińska)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 ew
2. 8:55-9:40 wf ew ew ew ew
3. 9:50-10:35 wf ew ew j. angielski ew
4. 10:45-11:30 ew ew j. angielski wf ew
5. 11:45-12:30 ew religia ew ew ew
6. 12:45-13:30 kp informatyka

Klasa II (mgr J. Jasińska)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 ew j. angielski
2. 8:55-9:40 j. angielski ew ew ew ew
3. 9:50-10:35 ew ew ew ew ew
4. 10:45-11:30 wf basen wf basen ew
5. 11:45-12:30 ew basen ew basen religia
6. 12:45-13:30 religia ew informatyka kp

Klasa III (mgr A. Gawlik)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 ew ew j. angielski
2. 8:55-9:40 ew ew ew ew ew
3. 9:50-10:35 ew ew ew ew wf
4. 10:45-11:30 religia basen ew basen ew
5. 11:45-12:30 informatyka basen ew basen j. angielski
6. 12:45-13:30 kp religia

Klasa IV (mgr K. Wieczorek)

religia
Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 przyroda informatyka I wf
2. 8:55-9:40 przyroda plastyka j. polski matematyka wf
3. 9:50-10:35 technika j. angielski religia j. polski j. polski
4. 10:45-11:30 matematyka matematyka matematyka j. polski muzyka
5. 11:45-12:30 godz. wych. j. polski wf j. angielski historia
6. 12:45-13:30 j. angielski wdż wf informatyka II

Klasa V (mgr M. Wszędyrówny)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 technika informatyka I j. polski
2. 8:55-9:40 j. polski j. angielski historia historia j. angielski
3. 9:50-10:35 j. polski geografia j. polski plastyka biologia
4. 10:45-11:30 matematyka j. polski matematyka matematyka wf
5. 11:45-12:30 religia matematyka godz. wych. wf wf
6. 12:45-13:30 informatyka II religia j. angielski wf muzyka
7. 13:40-14:25 kp wdż

Klasa VI (mgr D. Augustyn)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 godz. wych.
2. 8:55-9:40 j. angielski wf religia informatyka historia
3. 9:50-10:35 matematyka wf historia matematyka religia
4. 10:45-11:30 technika plastyka j. polski j. angielski j. polski
5. 11:45-12:30 j. polski j. angielski matematyka geografia muzyka
6. 12:45-13:30 j. polski matematyka biologia j. polski wf
7. 13:40-14:25 kp wf

Klasa VII (mgr M. Adamczyk)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 j. polski chemia matematyka j. ang./ j.niem. j. polski
2. 8:55-9:40 historia geografia matematyka j. niem./j. ang. j. polski
3. 9:50-10:35 j. ang./inform. historia fizyka godz. wych. j. niem./j.ang.
4. 10:45-11:30 inform./j. ang. wf religia matematyka j. ang./j. niem.
5. 11:45-12:30 wf wf biologia matematyka chemia
6. 12:45-13:30 wf plastyka j. polski fizyka biologia
7. 13:40-14:25 religia j.polski geografia muzyka
8. 14:30-15:15 kp

Klasa VIII (mgr B. Kurzak-Kawka)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 historia edb informatyka I historia informatyka II
2. 8:55-9:40 j. polski chemia wf j. polski wos
3. 9:50-10:35 religia wos wf j. niemiecki godz. wych.
4. 10:45-11:30 geografia matematyka fizyka j. niemiecki j. polski
5. 11:45-12:30 j. angielski biologia j. angielski matematyka religia
6. 12:45-13:30 matematyka j. polski matematyka j. angielski chemia
7. 13:40-14:25 wf wdż j. polski fizyka
8. 14:30-15:15 wf kp