STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
Życzenia Świąteczne


[Społeczność Szkoły]

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą!
Jak wiele osób w Polsce, również rodzice naszych uczniów szyją maseczki dla szpitali - aktualnie dla szpitala w Katowicach - Ochojcu.
Niestety brakuje już materiałów. Jeżeli ktoś z Państwa ma materiał bawełniany, który może przekazać lub chciałby się przyłączyć do osób szyjący maseczki, prosimy o kontakt z Panią Moniką Sasin - przez Facebooka lub pod adresem mon.sasin@o2.pl. Dziękujemy!


[Dyrekcja]

Baza wiedzy

Poniżej znajdują się materiały w katalogach klasowych.
Katalog T12 oznacza 12tydzien roku.
W nim znajdują się materiały dla każdej klasy.
Kolejny tydzień katalog będzie nazwany T13 itd...


Materiały do samodzielnej pracy FTP


[Dyrekcja]

ZAPISY INTERNETOWE DO KLASY PIERWSZEJ

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
ul. Wolskiego 3, Katowice 40-859
telefon: (32) 254 20 03


Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy kilka zasad dotyczących internetowego naboru do klasy pierwszej obowiązujących podczas trwającego stanu zagrożenia epidemicznego.

→ Nabór do klasy pierwszej odbywa się pod adresem


https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Newshttps://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/Candidates/Add
→ Rekrutacja rozpoczyna się 23 marca 2020 roku o godzinie 9.00 i kończy się 3 kwietnia 2020 roku o godzinie 15.00. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane!
→ Jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy lub dodatkowych informacji, prosimy dzwonić do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00 (będą pełnione dyżury).
→ Po dokonaniu zapisu internetowego wydrukowany wniosek / zgłoszenie można wysłać do szkoły pocztą (o terminowości wniosku decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w odpowiednio do tego przygotowanym miejscu (skrzynia w oknie sali 0 – budynek po prawej stronie bramy).
→ Wnioski / zgłoszenia można składać w szkole dwukrotnie:
• 27 marca 2020 od 9.00 do 15.00
• 1 kwietnia od 9.00 do 15.00.
Gdyby istniała potrzeba wyznaczenia dodatkowego terminu, prosimy o telefon do sekretariatu.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

Przekazanie tzw. zgłoszenia/wniosku papierowego wraz z oświadczeniami może nastąpić poprzez włożenie do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

​Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.


[Dyrekcja]

ZADANIE

Drodzy mieszkańcy Załęża,
Zachęcamy do przyłączenia się do akcji „Zostań w domu”. Naszym celem jest zintegrowanie naszej małej społeczności lokalnej w tym trudnym czasie „bycia razem”, ale w nieco inny sposób niż do tej pory. Pokażmy wszystkim, że Załęże trzyma się razem, zostając solidarnie w domach. Wspierajmy się w tym i motywujmy pozostałych. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie ochronić nas i naszych bliskich.
Stwórzcie razem z domownikami plakat w ramach akcji „Zostań w domu” i wywieście go w swoim oknie. Możecie wysyłać nam również plakaty wykonane przy pomocy komputera na adres: zalezezostajewdomu@gmail.com, a my zajmiemy się kolportażem.
My już stworzyliśmy wspólny plakat. Przyłączycie się do nas?

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach – Załężu.


[Dyrekcja]

Podstawowe zasady


[Dyrekcja]

Informacja dożywianie COVID 19

inf dozywianie WPS COVID 19.doc


[Dyrekcja]

Katowice pomagają


[Dyrekcja]

JA - TY - MY OBYWATELE EUROPY

JA - TY - MY OBYWATELE EUROPY - konkurs


[Dyrekcja]

zawsze razem


[Dyrekcja]

Szkoła promująca zdrowie


[Dyrekcja]

KORONAWIRUS


zasady prawidłowego mycia rąk

Koronawirus informacja
Szanowni Państwo,
W Katowicach aktualnie nie ma żadnej osoby hospitalizowanej w kierunku koronawirusa. Wszelkie służby w Katowicach są postawione w stan szczególnej gotowości. Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa wydał szereg zaleceń wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych. W załączeniu przesyłamy pełną treść komunikatu, jak również infografikę o działaniach profilaktycznych, która powstała w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.

Ewa Lipka

Rzecznik prasowy

Wydział Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prezydenta Katowic ws Koronowirusa


[Dyrekcja]

Zapisy do szkoły na rok 2020/2021

Informujemy, iż nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci rejonowych, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza rejonu szkoły, prowadzony będzie wyłącznie w systemie elektronicznym.

Link do systemu, w którym prowadzony będzie nabór do klas pierwszych, zostanie Państwu udostępniony w późniejszym terminie.Terminy naboru oraz kryteria rekrutacji dzieci spoza rejonu szkoły określa
>>>Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 783/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.<<<


Zgodnie z tym zarządzeniem nabór rozpocznie się 23 marca 2020 roku o godzinie 9.00,
a zakończy 3 kwietnia 2020 roku o godzinie 15.00.[Dyrekcja]

Zlot samorządów uczniowskich


[Dyrekcja]

Góra grosza 2020

Wyniki akcji "Góra grosza"
W naszej szkole dobiegła końca akcja "Góra grosza". Monety znajdujące się w dwóch słojach zostały policzone przez klasę VII. Udało się nam zebrać 101,08 zł. Dziękujemy za zaangażowanie!


[Dyrekcja]

ZAGRAJ W SPODKU

Za nami trzecia edycja "Zagraj w Spodku"
"...Po spotkaniach w grupach A i B wiadomo było, że do meczu o pierwsze miejsce w turnieju dostaną się przedstawiciele Szkół Podstawowych nr 22 (Załęże) i 11 (Brynów). Mecz o puchar rozgrywek był zdecydowanie najciekawszym widowiskiem, jako że jako jedyny rozstrzygał się w tie-breaku. Ostatecznie uczniowie szkoły nr 22 wygrali najważniejszego seta turnieju 15:7 i mogli świętować zasłużony triumf w trzeciej edycji "Zagraj w Spodku...."

Więcej szczegółów w poniższym linku

https://siatkowka.gkskatowice.eu/n/za-nami-trzecia-edycja-zagraj-w-spodku


[siatkowka.gkskatowice.eu/n/za-nami-trzecia-edycja-zagraj-w-spodku]

Opieka stomatologiczna

Szkoła Podstawowa nr22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
informuje, że zawarto porozumienie na opiekę stomatologiczną nad uczniami, której realizatorem będzie:

NL Clinic Pierzyńscy Spółka Jwana
ul. Obroki 68
40-833 Katowice,
tel: 32 2504828

Zakres opieki obejmuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.• Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia Państwa dzieci opieką.
• Sprzeciw skierowany być powinien bezpośrednio do świadczeniodawcy :
NL Clinic Pierzyńscy Spółka Jawna
• Powyższy podmiot w związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie Administratorem Danych Osobowych przekazanych mu przez Szkołę Podstawową nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
• Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
• W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 12 kwietna 2019 r. „o opiece zdrowotnej nad uczniami” opieka stomatologiczna w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów uzyskanej przez Świadczeniodawcę każdorazowo przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.


[Dyrekcja]

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


[Dyrekcja]

facebookZnajdziesz nas na Facebooku link:

https://www.facebook.com/sp22wKatowicach


[Dyrekcja]

Polisa ubezpieczeniowa

NUMER POLISY UBEZPIECZENIOWEJ

w roku szkolnym 2019/2020
1043067150

nr infolinii:
801102102
pzu.pl


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone