Ubezpieczenie

Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach dokonał wyboru oferty ubezpieczenia grupowego uczniów naszej szkoły od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wybrano kontynuację ubezpieczenia w InterRisk. W załączeniu oferta ubezpieczenia wraz z informacjami uzupełniającymi. Składka na ubezpieczenie wynosi 50 zł płatna do końca września 2022 r. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 września 2022 r.

Polisa ubezpieczeniowa nr EDU – A / P
Nr 114459
okres ubezpieczenia : 01.09.2022 do 31.08.2023r
InterRisk
Kontakt: 22 5752525
K-ce ul. Mickiewicza 29
40-129 Katowice
Tel. (32) 2072947