Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria

W ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości” nasz szkoła otrzymała wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie mają okazję poznać najnowsze technologie, a nauczyciele zyskali nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Zakupiony sprzęt uatrakcyjnia zajęcia i pozwala rozwijać zainteresowania nie tylko na lekcjach w ramach zajęć obowiązkowych, ale również na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, podczas przygotowań do różnego rodzaju imprez szkolnych.

Z otrzymanych środków szkoła zakupiła między innymi:

  • drukarkę 3D
  • długopisy 3D
  • różnego rodzaju klocki kreatywne
  • interaktywny pociąg z zestawem torów
  • roboty
  • narzędzia do zajęć plastyczno – technicznych
  • aparat
  • nowoczesne nagłośnienie
  • sprzęt do nagrywania filmów.