Biblioteka

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska

Nasza biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną. Jej użytkownikami są: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice. Mają oni prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Wspomaga szkołę w zakresie informacyjnym, terapeutycznym i edukacyjnym. Prowadząc różne formy upowszechnienia czytelnictwa, zachęca do czytania, jak również wspiera szkołę w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych.

Jednym z zadań biblioteki szkolnej jest przygotowanie młodych czytelników do korzystania w przyszłości z innych bibliotek; do samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz do samodzielnego wyszukiwania materiałów na dany temat. Jej rolą jest także kształtowanie zainteresowań czytelniczych; podnoszenie kultury czytelniczej uczniów, zwłaszcza wyrabianie nawyku poszanowania książki.

Każdego roku najlepsi czytelnicy są nagradzani książkami.

Biblioteka szkolna zapewnia:

  • dostęp do księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki, informatory, atlasy),
  • dostęp do podręczników i lektur szkolnych,
  • wybór literatury pięknej i popularnonaukowej,
  • dostęp do czasopism dla uczniów i nauczycieli,
  • możliwość odrabiania lekcji,
  • dostęp do Internetu.

W naszej wypożyczalni jest wolny dostęp do półek – można wchodzić między regały biblioteczne i swobodnie wybierać książki.

Dzięki pozyskaniu w ostatnich latach środków w programach “Wybory książek” i “Programie rozwoju czytelnictwa”, biblioteka uzupełniła księgozbiór o nowości czytelnicze dla młodszych i starszych dzieci.

Godziny pracy szkolnej biblioteki:

Jeśli nie lubisz czytać, nie znalazłeś odpowiedniej książki.

J.K. Rowling

Nasze działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa