„GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

W związku ze zbliżającą się 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce nasza szkoła bierze udział w projekcie „GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”. Projekt ma na celu przygotowanie uczniów do przeżywania grudniowego wydarzenia.

Plakat promujący projekt w szkole

W ramach projektu przygotowaliśmy w szkole kącik patriotyczno – historyczny 40 lat po stanie wojennym.

Nauczyciele uczestniczyli w wykładach:

 1. 6 października – konferencja pt. „Zdarzenia, które obudziły ducha wolności”, uczestniczył 1 nauczyciel
 2. 12 października – konferencja pt. „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, uczestniczył 1 nauczyciel
 3. 19 października – konferencja pt. „Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność””, uczestniczył 1 nauczyciel
 4. 27 października – konferencja pt. „Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego”, uczestniczyło 2 nauczycieli

KLASY VI – VIII w ramach realizowanego programu oglądały film „Nie zabierajcie Mamy”. To dokument, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie stanu wojennego. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

 • Klasa VI – 26. 10. 2021 r.
 • Klasa VII – 26. 10. 2021 r.
 • Klasa VIII – 28. 10. 2021 r.

W ramach projektu na lekcjach historii przeprowadzono zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem scenariuszy i materiałów udostępnionyez przez IPN w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności „Stan wojenny 1981 – 83”. Zobaczyli także fragmenty filmu Kazimierza Kutza pt. „Śmierć jak kromka chleba”.

 • Klasa VI – 28. 10. 2021 r.
 • Klasa VII – 03. 11. 2021 r.
 • Klasa VIII – 29. 10. 2021 r.

Klasy VI i VII oglądały również wystawę online „Stan wojenny 1981 – 1983” przygotowaną przez IPN.

Projekty i programy

 Projekty i programy  Środowiskowy Program Profilaktyczny „Pozwól uwolnić swój potencjał”  Szkoła Promująca Zdrowie  Edukacja ekologiczna  Eduscience  Przyszłość zależy od nas  Laboratoria Przyszłości  UNICEF

Projekt GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Logo projektu

W związku ze zbliżającą się 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce nasza szkoła bierze udział w projekcie „GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”. Projekt ma na celu przygotowanie uczniów do przeżywania grudniowego wydarzenia.

Plakat promujący projekt w szkole

W ramach projektu przygotowaliśmy w szkole kącik patriotyczno – historyczny 40 lat po stanie wojennym

1/2❮❯

Kącik patriotyczno – historyczny 40 lat po stanie wojennym

Nauczyciele uczestniczyli w wykładach:

 1. 6 października – konferencja pt. „Zdarzenia, które obudziły ducha wolności”, uczestniczył 1 nauczyciel
 2. 12 października – konferencja pt. „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, uczestniczył 1 nauczyciel
 3. 19 października – konferencja pt. „Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność””, uczestniczył 1 nauczyciel
 4. 27 października – konferencja pt. „Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego”, uczestniczyło 2 nauczycieli

KLASY VI – VIII w ramach realizowanego programu oglądały film „Nie zabierajcie Mamy”. To dokument, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie stanu wojennego. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

 • Klasa VI – 26. 10. 2021 r.
 • Klasa VII – 26. 10. 2021 r.
 • Klasa VIII – 28. 10. 2021 r.

W ramach projektu na lekcjach historii przeprowadzono zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem scenariuszy i materiałów udostępnionyez przez IPN w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności „Stan wojenny 1981 – 83”. Zobaczyli także fragmenty filmu Kazimierza Kutza pt. „Śmierć jak kromka chleba”.

 • Klasa VI – 28. 10. 2021 r.
 • Klasa VII – 03. 11. 2021 r.
 • Klasa VIII – 29. 10. 2021 r.

Klasy VI i VII oglądały również wystawę online „Stan wojenny 1981 – 1983” przygotowaną przez IPN.

1/2❮❯

Wystawa online

 • Klasa VI – 03. 11. 2021 r.
 • Klasa VII – 03. 11. 2021 r.

Obecnie uczniowie przygotowują poster – plakat w formie infografiki, gdzie obok elementów grficznych znajdą się treści związane ze stanem wojennym – I Wojewódzki Konkurs Historyczny pt. „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego”.

Aktualności dotyczące programu

Wystawa Kopalnia strajkuje… Strajk i Pacyfikacja Kopalni „Wujek” 13-16 grudnia 1981

06.12.2021

W dniach 2-3 grudnia 2021 r. w naszej szkole prezentowana była wystawa przygotowana przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zatytułowana Kopalnia strajkuje… Strajk i Pacyfikacja Kopalni „Wujek” 13-16 grudnia 1981. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia wystawy i wysłuchania prelekcji nauczyciela historii.