Rada rodziców

W naszej placówce bardzo aktywnie działa rada rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców naszych uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

  1. Przewodnicząca: Justyna Misterska – kl.5
  2. Zastępca przewodniczącej: Katrzyna Zapała – kl.2
  3. Skarbnik: Ewa Jagosz – kl.8

Numer konta Rady Rodziców:

PKO – 43 1020 2313 0000 3502 1077 7318