Rada rodziców

W naszej placówce bardzo aktywnie działa rada rodziców, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców naszych uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

  1. Przewodnicząca: Justyna Misterska – kl. 6
  2. Zastępca przewodniczącej: Andżelika Świerczyńska – kl. 2 i kl. 6
  3. Sekretarz: Anna Wójcik – kl. 1 i kl. 4

Numer konta Rady Rodziców:

PKO – 43 1020 2313 0000 3502 1077 7318