STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
Statut

Statut szkoły dostępny jest w zakładce BIP


[Dyrekcja]

PZO

PZO biologia

PZO chemia

PZO edukacja dla bezpieczeństwa

PZO fizyka

PZO geografia

PZO historia

PZO informatyka

PZO język angielski klasy 1-3

PZO język angielski klasy 4-8

PZO język polski

PZO matematyka

PZO muzyka

PZO plastyka

PZO przyroda

PZO technika

PZO wiedza o społeczeństwie

PZO wychowanie fizyczne


[Dyrekcja]

ZFŚS

regulamin ZFŚS wraz z załącznikami ważny od stycznia 2020


[Dyrekcja]

Wycieczka

Regulamin z załącznikami


[Dyrekcja]

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin korzystania z szafek szkolnych


[Dyrekcja]

Procedura współpracy z rodzicami uczniów

Procedura współpracy z rodzicami uczniów


[Dyrekcja]

Systemy jakości szkoły

System doskonalenia zawodowego nauczycieli

System komunikowania sie

System wspierania uczniow ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

System współpracy z rodzicami

System zapewnienia uczniom bezpieczeństwa


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone