STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
Grono Pedagogiczne


Dyrekcja

Dyrektor - mgr Danuta Krawczyk

Osoba zastępująca Dyrekcję podczas nieobecności - mgr Kamińska Hanna


1. mgr Adamczyk Magdalena
2. mgr Augustyn Dominika
3. mgr Czapla Ewa
4. mgr Dubiel Małgorzata
5. mgr Garbaciuk Anna
6. mgr Gawlik Aneta
7. mgr Gwoździewicz Beata
8. mgr Jasińska Joanna
9. mgr Jurczyk Piotr
10. mgr Kamińska Hanna
11. mgr Karpińska Danuta
12. mgr Kotyrba Magdalena
13. mgr Kozera Katarzyna
14. mgr Kozioł Wojciech
15. mgr ks. Organista Marek
16. mgr Kurzak – Kawka Barbara
17. mgr Lesiński Łukasz
18. mgr Litwińczuk Magdalena
19. mgr Nikonowicz Monika
20. mgr Szkutnik Marcin
21. mgr Szymik Marcin
22. mgr Wieczorek Katarzyna
23. mgr Wójcik Katarzyna
24. mgr Wszędyrówny Magdalena
25. mgr Zgrzywa Monika

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone