STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
historia szkoły

Szkoła została wybudowana w roku 1903 na polu Anieli Langner i Wiktora Baranka, jako trzecia szkoła na Załężu. Powstała w środowisku o bogatych tradycjach patriotycznych. Do szkoły uczęszczały dzieci głownie z rodzin górniczych. Lekcje prowadzone były w języku niemieckim. Ponieważ uczniowie mieli problemy z tym językiem, zorganizowano dodatkowe zajęcia, na których czwarto, piąto i sześcioklasiści uczyli się czytać po niemiecku. W roku 1910 wybudowano salę gimnastyczną.

W roku 1927 założono ogród szkolny. Prężnie działało Koło Literackie pod kierunkiem p. Czechównej. Na sali gimnastycznej Matylda Osadnik prowadziła ćwiczenia koła sportowego „Sokół”.

W roku szkolnym 1926/27 szkoła liczyła 16 oddziałów: 12 polskich, 2 - niemieckie, 1 - oddział przedszkolny i 1 - nauki gospodarstwa domowego. 1 września 1932 r. placówka koedukacyjna zostaje przekształcona w żeńską. Żywą działalność prowadzi drużyna harcerska im. B. Chrobrego. Nadszedł rok 1922. Szkole, która na wiele lat stała się kuźnia polskości, nadano imię wybitnego polskiego poety - Juliusza Słowackiego. Choć kierownik szkoły do roku 1924 to Niemiec, Konrad Baron, grono pedagogiczne było już polskie.

W czasie okupacji lekcje prowadzone były w języku niemieckim. Szkoła otrzymała nazwę Volkschule 22 Kattowitz Od 28 stycznia 1946 roku szkołę otoczyła opieką Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych „Moj”. W czerwcu tego roku założono bibliotekę szkolną. Na półkach znalazły się 302 książki ofiarowane przez nauczycieli, dzieci i Związek Restauratorów. Szkoła tętni życiem. Należy do przodujących szkół na terenie Katowic. W roku 1960 powstaje pracownia fizyko - chemiczna i prac ręcznych, gabinet dentystyczny, budynek wymalowano przy pomocy KWK „Kleofas.

Niezwykle ważna w historii szkoły jest data 28 stycznia 1967 r. W tym dniu, jako pierwszej szkole w Katowicach, przyznano nam sztandar. W 1972 r. rozwiązano Szkołę Podstawową nr 21. Jej uczniowie i nauczyciele przeszli do nas. 31.08.1990 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach anulowało, na prośbę szkoły, nadane nam w 1962 r. imię Anastazego Kowalczyka.

Pierwszego września 1992 roku szkoła została przejęta przez miasto Katowice i stała się szkołą miejską W tym samym roku ukazuje się w nakładzie 50 egzemplarzy pierwszy numer gazetki „Ekspres Szkolny” Rada pedagogiczna występuje o przywrócenie szkole imienia Juliusza Słowackiego. Akt ten dokonuje się w 1993 roku uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 września 1993 r. 3 grudnia tego samego roku zatwierdzono pierwszy statut w historii szkoły.

Rok szkolny 1998/99 to początek reformy w polskim szkolnictwie Rozpoczyna się nowy okres w naszej historii. Jesteśmy sześcioletnią szkołą podstawową. Od 1.09.1999 ubywają nam 4 oddziały. Od tej pory liczba uczniów w szkole ustala się na stałym poziomie - około 270 .

W okresie od 2001 do 2003 r. wyremontowano dach szkoły, odmalowano bibliotekę z czytelnią, pokój nauczycielski, kuchnię z jadalnią, powstała sala komputerowa. Własnymi siłami stworzyliśmy szatnię, wyremontowaliśmy schody w budynku sali gimnastycznej, zmodernizowaliśmy sekretariat i gabinety dyrektora i wicedyrektora szkoły.XXI wiek

Od 2001 roku za jedno z najważniejszych zadań szkoły uznaliśmy wspieranie imprez podtrzymujących tradycje i tożsamość szkoły, wspieranie imprez sportowych i zajęć dodatkowych oraz motywowanie uczniów do pracy.

Wprowadzono hymn szkolny „Dokąd biegniesz”, kącik patrona, powstała galeria wyróżniających się absolwentów, strona internetowa szkoły, opracowaliśmy folder szkolny, wydaliśmy „Śpiewnik barbórkowy” i „Śpiewnik piosenki rajdowej”.

4 grudnia 2001 r. odbyły się u nas, z inicjatywy ówczesnej katechetki, Marioli Zawodiwskiej, pierwsze „Urodziny Barbórki”- impreza, na którą zapraszamy górników, ich rodziny, naszych rodziców i wszystkich, którzy chcą się z nami bawić i śpiewać.

28.V.2003 r. dzięki energii i przedsiębiorczości pani Katarzyny Czapli pojechaliśmy na I Szkolny Rajd Górski na Równicę, rok później zdobywaliśmy Magurkę.

Nasi uczniowie walczą o tytuł: „ Najlepszy z najlepszych”, co miesiąc przyznawany jest też tytuł: „Uczeń miesiąca”, zaś klasy biorą udział w rywalizacji o tytuł: „ Klasy z klasą”.

Od roku szkolnego 2001/2002, dzięki naszemu organowi prowadzącemu, realizujemy program profilaktyczny, w ramach którego organizujemy pomoc logopedyczną, pomoc w nauce, zajęcia terapeutyczne, realizujemy program siedmiu kroków, uczymy aktywnego spędzania wolnego czasu, odwiedzamy sale teatralne, wyjeżdżamy na wycieczki, duży nacisk kładziemy na zajęcia sportowe. Współpracujemy ze świetlicą socjoterapeutyczną „Dom Aniołów Stróżów”, strażą miejską , policją, strażą pożarną , placówkami oświatowymi mającymi swą siedzibę na terenie Załęża.

Zakończenie

Stuletnia tradycja do czegoś zobowiązuje. Chcemy, aby w przyszłości nasza szkoła znów stała się przodującą placówką w mieście, by nasi uczniowie wyrastali na odpowiedzialnych za swe czyny, ambitnych młodych ludzi, by za sto lat w tym samym miejscu świętowano jubileusz 200 - lecia szkoły i by wspominano dobrze tych, którzy w niej dziś pracują.


[Marcin]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone