STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
innowacje

W świetle obowiązujących przepisów, innowacją pedagogiczną (w szkołach publicznych i placówkach) są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające poprawić jakość pracy szkoły. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki - DzU 2002 nr 56 poz. 506).

Innowacje w Szkole Podstawowej nr 22

1. Innowacja pedagogiczna: "Spotkania z regionem" (2007/2008), autorstwa: mgr Beata Karaś,mgr Barbara Kurzak-Kawka,mgr Dorota Gawin,
2. Innowacja pedagogiczna: "Bawimy się w teatr" (2008 - 2010) autorstwa mgr Danuty Krawczyk
3. Innowacja pedagogiczna:"Moja mała ojczyzna" (2009/2010) autorstwa mgr Barbary Kurzak - Kawki
4. Innowacja pedagogiczna: "Lubię matematykę" (2010 - 2013) autorstwa mgr Danuty Krawczyk
5. Innowacja pedagogiczna:"Książka kształtuje charakter - czytanie jako motywacja do rozwoju uzdolnień" autorstwa mgr Grażyny Nędzi
6. Innowacja pedagogiczna: "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE" (2012-2014) autorstwa mgr Doroty Gawin
7. Innowacja pedagogiczna: "Jak pomyślę, to obliczę" (2013-2015) autorstwa mgr Danuty Krawczyk
8. Innowacja pedagogiczna "Uczymy sie ratować" (2013/2014/2015) autorstwa mgr Joanny Jasińskiej
9. Innowacja pedagogiczna - Wychowanie ekologiczne w kształceniu zintegrowanym ,, Z ekologią na Ty” autorstwa mgr Katarzyny Wójcik
10. Innowacja pedagogiczna - "ABC Młodego Ratownika" (2016 - 2017) autorstwa mgr Joanny Jasińskiej
11. Innowacja pedagogiczna „ One two three angielski lubimy my.” (1. IX 2015 - 30.VI. 2018) autorstwa mgr Hanny Kamińskiej
12. Innowacja pedagogiczna "Malowany Ślask" (2015/2016, 2016/2017)
12. Innowacja pedagogiczna "Spotkania z matematyką" (2019/2020) autorstwa mgr Marcin Szkutnik


[Marcin]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone