STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
Środowiskowy program profilaktyczny


[Dyrekcja]

Zajęcia dodatkowe

Chętni uczniowie mogą podejść do nauczyciela uczącego danego przedmiotu i dowiedzieć się o możliwości uczęszczania na zajęcia dodatkowe.


[Dyrekcja]

Programy zajęć

PROGRAMY AUTORSKIE

Program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2018
Plan działań wychowawczych i profilaktycznych na rok szkolny 2016/2017
Program profilaktyki szkolnej na lata 2014-2017
Program wychowawczy szkoły na lata 2014-2017
Program edukacji zdrowotnej

plan edukacji zdrowotnej

Program edukacji europejskiej

edukacja europejska

Program edukacji ekologicznej
zakładka - EKOLOGIA
Środowiskowy program profilaktyczny

Środowiskowy program profilaktycznyPROGRAMY ZEWNĘTRZNE:

Program ogólnopolski "Śniadanie daje moc"
Program antynikotynowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie"
Klub Szkół UNICEF
Rządowy Program "Radosna szkoła"
Program pomocy hospicjum "Pola Nadziei"
Eropejski program "Owoce w szkole"
Program unijny "Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia"
Program "Szkoła promująca zdrowie"
Program edukacyjny "EDUSCIENCE"
Program edukacyjny PAH "Szkoła globalna działa lokalnie"
Program edukacyjny "Szkoła z Pasją"
Projekt ministerialny "Szkoła odkrywców talentów"
Projekt Microsoft "Szkoła dla Przyszłości"
Projekt edukacyjny "Klub Bezpiecznego Puchatka"
Szkoła Bezpiecznego Internetu
Program Centrum Aktywności Lokalnej "Z MOPSikiem bezpieczniej"
Program edukacyjny "Szkoła z klasą"
Akcja społeczna "Szkoła bez przemocy"
Program "Bezpieczne dziecko - przyjaciel Sznupka"
Program "Śląska Szkoła Jakości”
Program „Szkoła z prawami dziecka”


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone