STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
Rekrutacja

Zgłoszenie do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Oświadczenie

Regulamin rekrutacji

Potwierdzenie woli


[Dyrekcja]

Rekrutacja


[Dyrekcja]

OBWÓD Szkoły Podstawowej nr 22

OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego ul. Michała Wolskiego 3
40-859 Katowice

Granice obwodu: Feliksa Bocheńskiego wg numerów; Józefa Pukowca; Gliwicka wg numerów; Józefa Piechy; Trasa Nikodema i Józefa Reńców; Bracka;

1.Bracka
2.Feliksa Bocheńskiego od 34 do 44 parzyste
3.Franciszka Dudka
4.Gliwicka od 161 do 293 nieparzyste i od 142 do 312 parzyste
5.Jakuba Grządziela
6.Jana Koczeby
7.Jana Kupca
8.Jana Wyplera
9.Jerzego Cholewy
10.Joachima Lelewela
11.Józefa Ciemały
12.Józefa Piechy
13.Józefa Pukowca
14.Józefa Skrzeka
15.Leopolda Czoika
16.Lisa
17.Macieja Mamoka
18.Michała Wolskiego
19.Piotra Musialika
20.Pokoju
21.Roberta Kempki
22.Szymona Badury
23.Szymona Borysa
24.Ślusarska
25.Tokarska
26.Wiśniowa


[UCHWAŁA NR XXXVIII/761/17RADY MIASTA KATOWICEz dnia 30 marca 2017 r.]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone