STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
Skład

Samorząd szkolny
W naszej szkole działa Samorząd Szkolny, wybrany przez uczniów.
Spotykamy się regularnie i bierzemy czynny udział w życiu szkoły. Nasza praca przebiega zgodnie z planem.


Opiekun samorządu:
mgr Magdalena Kotyrba


Samorząd:
SKŁAD OSOBOWY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Maksymilian Barański
Małgorzata Szczepaniak
Marcel Duda
Karolina Rajza
[Marcin]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone