STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
Obiady

OBIADY PŁATNE DO DN. 10-GOKAŻDEGO MIESIĄCA
W MIESIĄCU MARCU 66,00 ZŁ


[Intendent]

Jadłospis

Jadłospis


[Intendent SP 22]

Stołówka

Karta zgłoszenia dziecka na obiady


[Intendent SP 22]

Alergeny

1. SELER
2. ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN
3. SKORUPIAKI
4. JAJKA
5. RYBY
6. ŁUBIN
7. MLEKO I JEGO PRZETWORY
8. MIĘCZAKI
9. MUSZTARDA
10. ORZECHY
11. ORZESZKI
12. NASIONA SEZAMU
13. SOJA
14. DWUTLENEK SIARKI


[Intendent SP 22]

Zasady korzystania ze stołówki

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach

1. W stołówce szkolnej można nabyć codziennie obiady.
2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie i nauczyciele szkoły. Osoby te mają obowiązek dostosować się do n/wym. poleceń.
3. Jednostkowy koszt obiadu zatwierdza Dyrektor szkoły. Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i wynosi 3,00 zł. Opłata za korzystanie z posiłków przez inne osoby zatrudnione w szkole wynosi 7,60 zł. I może ulec zmianie ze względu na wzrost cen.
4. Uczniowie korzystający z wyżywienia (z wyjątkiem oasóbkorzystajacych z dofinansowania z MOPS-u) powinni wypełnić kartę zgłoszenia na obiady. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych obiadów w wybrane dni tygodnia po wcześniejszym zgłoszeniu (najpóźniej 1 dzień wcześniej).
5. Odpłatność za obiady należy uregulować z góry do 10-go każdego miesiąca u intendenta lub na konto szkoły 82 1020 2313 0000 3902 0515 1099 w przypadku niedokonania wpłat w terminie uczeń może zostać skrwślony z listy. Odpłatność powinna być wtedy uregulow3ana do końca danego miesiąca.
6. Koszt niewykorzystanych posiłków po zakończeniu8 miesiąca zalicza się na poczet następnego miesiąca. Odliczeniu podlegaja nieobecności stołującego się zgłoszone u intendenta, bądź w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność. Nieobecności zgłoszone w danym dniu podlegają odliczeniu od następnego dnia po zgłoszeniu. Nieobecności nie zgłoszone nie będą podlegały odliczeniu przy opłacie za następny miesiąc. całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem.
7. Odpłatność za obiady należy regulować u intendenta w godzinach od 9.00 do 13.oo.
8. Obiady wydawane są w godzinach os 10.30 do 13.30.
9. Uczniowie w czasie pobytu w stołówce zachowują się kulturalnie i stosują sie do poleceń wychowawców świetlicy, opekunów i pracowników stołówki.
Zasady wchodzą w życie z dniem 01.09.2016


[Intendent SP 22]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone