STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
Zebrania i konsultacje

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Data
10.09.2019
19.11.2019
28.01.2020
17.03.2020 - PRZEŁOŻONE na inny termin
19.05.2020

KONSULTACJE

Data
22.10.2019
10.12.2019
18.02.2020
28.04.2020

[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone