STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
Z życia szkoły

Aktualności z życia szkoły umieszczane są na stronie facebook. Link Poniżej.

https://www.facebook.com/sp22wKatowicach


[Dyrekcja]

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna


[Dyrekcja]

Edukacja europejska

Edukacja europejska


[Dyrekcja]

Środowiskowy program profilaktyczny

Środowiskowy program profilaktyczny


[Dyrekcja]

Program „Śląska Szkoła Jakości”

Program „Śląska Szkoła Jakości” jest realizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach we współdziałaniu z publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli. Do programu przystępują placówki, które opracowują i wdrażają wewnątrzszkolny system zarządzania jakością i zapewniania jakości.

Tytuł Śląska Szkoła Jakości jest przyznawany tym szkołom, które spełniają nie tylko oczekiwania społeczności, w której funkcjonują, ale również wobec których stawiane są przez władze oświatowe wysokie wymagania.

Szkoła uzyskała Certyfikat w obszarach: koncepcja pracy szkoły, zarządzanie i organizacja, wychowanie i opieka. Zdobyty przez szkołę Certyfikat „Śląskiej Szkoły Jakości” obowiązuje do 31.VII.2012 roku.


[Dyrekcja]

Szkoła bez przemocy


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone