Organizacja roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe16 – 29 stycznia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna6 – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty23 – 25 maja 2023 r.
Zakończenie zajęć23 czerwca 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.101.1111.116.011.053.058.06.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.109.122.052.069.06.