Dokumenty

Statut Regulamin szkoly Regulamin korzystania z szafek szkolnych Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Program wychowawczo-profilaktyczny Procedura współpracy z rodzicami uczniów Informacja o opłatach za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Wykaz wzorów świadectw Procedura postępowania w przypadku posiadania/używania substancji psychoaktywnych na terenie szkoły przez uczniów

Przedmiotowe zasady oceniania

PZO edukacja wczesnoszkolna PZO z biologii PZO z chemii PZO z edukacji dla bezpieczeństwa PZO z historii PZO z informatyki PZO z języka angielskiego (edukacja wczesnoszkolna) PZO z języka angielskiego PZO z języka polskiego PZO z matematyki PZO z plastyki PZO z religii PZO z wychowania fizycznego

Procedury bezpieczeństwa

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 Aneks do procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Systemy jakości szkoły

System zapewnienia uczniom bezpieczeństwa System wspierania uczniow ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi System komunikowania sie System wspolpracy z rodzicami System doskonalenia zawodowego nauczycieli