Plan lekcji

Klasa I (mgr K. Wójcik)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 KP
2. 8:55-9:40 ew ew j.angielski ew j.angielski
3. 9:50-10:35 ew ew wf ew ew
4. 10:45-11:30 ew religia wf religia ew
5. 11:45-12:30 wf ew ew ew ew
6. 12:45-13:30 informatyka ew

Klasa II (mgr A. Gawlik)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 ew
2. 8:55-9:40 ew religia ew ew
3. 9:50-10:35 ew ew j. angielski ew ew
4. 10:45-11:30 ew ew ew wf j. angielski
5. 11:45-12:30 ew wf ew informatyka ew
6. 12:45-13:30 wf religia KP

Klasa III A (mgr H. Kamińska)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 ew ew KP
2. 8:55-9:40 ew ew wf ew ew
3. 9:50-10:35 ew religia ew ew ew
4. 10:45-11:30 wf ew ew ew wf
5. 11:45-12:30 j. angielski ew informatyka religia
6. 12:45-13:30 j. angielski

Klasa III B (mgr J. Jasińska)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 KP ew
2. 8:55-9:40 ew ew ew ew
3. 9:50-10:35 ew ew ew ew ew
4. 10:45-11:30 ew wf ew religia ew
5. 11:45-12:30 ew religia wf j. angielski wf
6. 12:45-13:30 j. angielski informatyka

Klasa IV (mgr M. Wszędyrówny)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 technika
(co 2 tyg.)
2. 8:55-9:40 j. angielski
(online)
j. polski
(online)
przyroda
(online)
wdż
(co 2 tyg.)
3. 9:50-10:35 j. angielski
(praca własna)
wf
(online)
przyroda
(praca własna)
matematyka
(online)
historia
(online)
4. 10:45-11:30 j. polski
(online)
wf
(online)
j. polski
(online)
matematyka
(praca własna)
muzyka
(online)
5. 11:45-12:30 j. polski
(praca własna)
godz. wych.
(online)
j. polski
(praca własna)
plastyka
(co 2 tyg.)
j. angielski
(online)
6. 12:45-13:30 matematyka
(online)
matematyka
(online)
religia
(online)
religia
(praca własna)
7. 13:40-14:25 informatyka gr. II
(online)
informatyka gr. I
(online)

Klasa V (mgr D. Augustyn)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45
2. 8:55-9:40 KP
(co 2 tyg.)
plastyka
(co 2 tyg.)
j. angielski
(online)
matematyka
(online)
3. 9:50-10:35 biologia
(online)
j. polski
(online)
historia
(online)
j. angielski
(praca własna)
j. polski
(online)
4. 10:45-11:30 matematyka
(online)
j. polski
(praca własna)
technika
(co 2 tyg.)
j. polski
(online)
j. polski
(praca własna)
5. 11:45-12:30 matematyka
(praca własna)
religia
(online)
wf
(online)
religia
(praca własna)
6. 12:45-13:30 informatyka
(online)
historia
(online)
wf
(online)
matematyka
(online)
j. angielski
(online)
7. 13:40-14:25 wdż
(co 2 tyg.)
geografia
(online)
godz. wych.
(online)
muzyka
(online)

Klasa VI (mgr M. Adamczyk)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 wf
(online)
KP plastyka
(co 2 tyg.)
2. 8:55-9:40 j. polski
(online)
wf
(online)
j. polski
(online)
informatyka gr. I
(online)
historia
(online)
3. 9:50-10:35 j. polski
(online)
j. angielski
(online)
godz. wych.
(online)

j. polski
(online)
4. 10:45-11:30 j. angielski
(online)
biologia
(online)
religia
(online)
historia
(online)
j. polski
(praca własna)
5. 11:45-12:30 j. angielski
(praca własna)
geografia
(online)
technika
(co 2 tyg.)
religia
(praca własna)
6. 12:45-13:30 wdż
(online)
matematyka
(online)
matematyka
(online)
muzyka
(online)
7. 13:40-14:25 informatyka gr. II
(online)
matematyka
(praca własna)
matematyka
(online)

Klasa VII (mgr B. Kurzak-Kawka)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 informatyka gr I
(online)
matematyka
(online)
informatyka gr II
(online)
j. polski
(online)
2. 8:55-9:40 KP
(co 2 tyg.)
matematyka
(online)
j. angielski
(online)
biologia
(online)
j. polski
(praca własna)
3. 9:50-10:35 historia
(online)
fizyka
(online)
j. angielski
(praca własna)
biologia
(praca własna)
j. angielski
(online)
4. 10:45-11:30 j. polski
(online)
plastyka
(co 2 tyg.)
godz. wych.
(online)
wf
(online)
religia
(online)
5. 11:45-12:30 matematyka
(online)
historia
(online)
religia
(praca własna)
wf
(online)
muzyka
(online)
6. 12:45-13:30 matematyka
(praca własna)
geografia
(online)
j. polski
(online)
j. niemiecki
(online)
fizyka
(praca własna)
7. 13:40-14:25 chemia
(online)
wdż
(online)
j. polski
(praca własna)
j. niemiecki
(praca własna)
8. 14:30-15:15 chemia
(online)
geografia
(online)

Klasa VIII (mgr M. Kotyrba)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 j. angielski
(online)
j. polski
(online)
j. polski
(online)
2. 8:55-9:40 wos
(online)
j. angielski
(praca własna)
j. polski
(online)
wos
(praca własna)
godz. wych.
(online)
3. 9:50-10:35 j. polski
(online)
matematyka
(online)
matematyka
(online)
historia
(online)
wf
(online)
4. 10:45-11:30 informatyka
(online)
religia
(online)
j. angielski
(online)
j. niemiecki
(online)
wf
(online)
5. 11:45-12:30 chemia
(online)
biologia
(online)
matematyka
(praca własna)
j. niemiecki
(praca własna)
j. polski
(praca własna)
6. 12:45-13:30 chemia
(online)
historia
(online)
religia
(praca własna)
7. 13:40-14:25 edb
(online)
fizyka
(online)
geografia
(online)
matematyka
(online)
KP
(co 2 tyg.)
8. 14:30-15:15 wdż
(co 2 tyg.)
fizyka
(praca własna)