Plan lekcji

Klasa I (mgr H. Kamińska)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 wf
2. 8:55-9:40 wf kp ew wf ew
3. 9:50-10:35 ew ew ew ew informatyka
4. 10:45-11:30 ew ew ew ew ew
5. 11:45-12:30 ew ew j. angielski j. angielski ew
6. 12:45-13:30 religia religia

Klasa II (mgr J. Jasińska)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 wf ew
2. 8:55-9:40 j. angielski ew ew ew ew
3. 9:50-10:35 wf ew ew ew j. angielski
4. 10:45-11:30 ew basen ew basen ew
5. 11:45-12:30 ew basen religia basen ew
6. 12:45-13:30 religia ew informatyka kp

Klasa III (mgr A. Gawlik)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 ew ew j. angielski j. angielski
2. 8:55-9:40 ew ew ew ew ew
3. 9:50-10:35 ew ew ew ew ew
4. 10:45-11:30 religia basen wf basen ew
5. 11:45-12:30 informatyka basen ew basen religia
6. 12:45-13:30 kp

Klasa IV (mgr K. Wieczorek)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 j. polski
2. 8:55-9:40 przyroda j. polski informatyka II j. angielski j. polski
3. 9:50-10:35 przyroda matematyka j. polski matematyka j. angielski
4. 10:45-11:30 technika j. angielski matematyka wf historia
5. 11:45-12:30 matematyka plastyka wf wf religia
6. 12:45-13:30 godz. wych. wdż wf j. polski muzyka
7. 13:40-14:25 informatyka I religia

Klasa V (mgr M. Wszędyrówny)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 kp technika informatyka I wf
2. 8:55-9:40 matematyka geografia j. polski historia wf
3. 9:50-10:35 j. polski j. angielski historia plastyka religia
4. 10:45-11:30 wf matematyka matematyka matematyka muzyka
5. 11:45-12:30 wf j. polski godz. wych. j. polski j. angielski
6. 12:45-13:30 informatyka II j. polski j. angielski wdż biologia
7. 13:40-14:25 religia

Klasa VI (mgr D. Augustyn)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 technika godz. wych.
2. 8:55-9:40 geografia wf historia informatyka kp
3. 9:50-10:35 j. angielski wf religia j. angielski j. polski
4. 10:45-11:30 matematyka plastyka j. polski j. polski religia
5. 11:45-12:30 j. polski matematyka matematyka historia muzyka
6. 12:45-13:30 j. polski j. angielski biologia matematyka wf
7. 13:40-14:25 wf

Klasa VII (mgr M. Adamczyk)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 informatyka II geografia matematyka j. angielski j. polski
2. 8:55-9:40 j. polski chemia matematyka godz. wych. j. polski
3. 9:50-10:35 historia historia fizyka j. niemiecki biologia
4. 10:45-11:30 plastyka wf religia j. niemiecki wf
5. 11:45-12:30 j. angielski wf biologia matematyka wf
6. 12:45-13:30 geografia j. polski j. polski matematyka chemia
7. 13:40-14:25 religia informatyka I j. angielski fizyka muzyka
8. 14:30-15:15 kp

Klasa VIII (mgr B. Kurzak-Kawka)

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 j. polski chemia informatyka I j. niemiecki informatyka II
2. 8:55-9:40 historia biologia wf j. niemiecki historia
3. 9:50-10:35 religia wos wf j. polski godz. wych.
4. 10:45-11:30 j. angielski edb fizyka fizyka j. polski
5. 11:45-12:30 matematyka j. polski j. angielski matematyka chemia
6. 12:45-13:30 wf matematyka matematyka geografia religia
7. 13:40-14:25 wf j.angielski j. polski wos
8. 14:30-15:15 wdż kp