Świetlica

1/

Nasza świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

Wychowawcy dbają o to, aby dzieci uczyły się samodzielności i przygotowywały się do udziału w życiu społecznym. W świetlicy wyznaczone są godziny, podczas których uczniowie odrabiają zadania domowe. Wychowawcy są w stałym kontakcie z nauczycielami i pedagogami, aby na bieżąco monitorować edukacyjne i wychowawcze potrzeby swoich podopiecznych. Zwracamy również uwagę na rozwój fizyczny wychowanków – w okresie wiosennym i jesiennym mają oni okazję korzystać ze szkolnych boisk, ogródka i placów zabaw.

Zależy nam na bezpieczeństwie podopiecznych. W okresie pandemii zajęcia prowadzone są w reżimie sanitarnym i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dzieci mają stały dostęp do środków odkażających, mydła i wody (kącik czystości z umywalką), a sala jest regularnie wietrzona.

Świetlica pracuje w oparciu o program, zgodnie z którym realizowane są tygodniowe bloki tematyczne oraz różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: poniedziałki z książką, zajęcia plastyczne, "Mały sportowiec", chór "Świetliczaki", "Łamigłówki mądrej główki", zajęcia prozdrowotne, "Z ekologią na ty", "Matematyka na wesoło" oraz "Lubię czytać i pisać".

Wychowawcy świetlicy:
  • mgr Dominika Augustyn
  • mgr Monika Nikonowicz
  • mgr Magdalena Wszędyrówny