Projekty i programy

Środowiskowy Program Profilaktyczny "Pozwól uwolnić swój potencjał"

Głównym celem Środowiskowego Programu Profilaktycznego "Pozwól uwolnić swój potencjał" jest propagowanie postawy otwartości emocjonalnej poprzez alternatywne sposoby zaangażowania uczniów w odkrywanie swojego potencjału. Wprowadzenie zajęć, które bezpośrednio zaangażują uczniów w budowanie samoświadomej i zdrowej relacji ze światem. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach jest realizatorem programu od początku jego istnienia. Przez te wszystkie lata, dzięki zaangażowaniu nauczycieli, społeczność naszej szkoły zyskała możliwości zagospodarowania czasu wolnego uczniów. Dzięki temu spełnialiśmy maksymalnie wytyczne programu, czyli przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Zaplanowane przez nas zajęcia pobudzają kreatywność i inwencję twórczą uczniów. Poprzez stosowane różnorodnych metod jesteśmy w stanie do każdego z uczniów podejść indywidualnie. Stworzony przez nas plan na rok szkolny 2020/2021 ma na celu zaktywizowanie uczniów naszej szkoły do poznawania swoich emocji i kreatywne wejście w dorosłość. Jako wykwalifikowani pedagodzy, zdobywający doświadczenie nauczycielskie w trudnym środowisku z pełną odpowiedzialnością jesteśmy w stanie zapewnić, że będziemy mogli w wystarczającym stopniu pomóc uzupełnić braki mentalne, tak aby w momencie opuszczenia murów naszej szkoły, jej absolwenci dali nam powód do dumy, wyłamując się ze stereotypu mieszkańca swojej dzielnicy.

Cele szczegółowe:

  • wdrażanie do przestrzegania i respektowania obowiązujących norm społecznych
  • motywowanie do działania i samorozwoju uczniów
  • wyrabianie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu
  • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działanie własne i działanie grupy
  • uczenie postaw i zachowań prospołecznych
  • budowanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz postawy liderskiej

W ramach programu w roku szkolnym 2021/2022 realizujemy takie zajęcia jak:

  • Zajęcia kreatywne teatralno-językowe “To be or not to be” łączące swobodne posługiwanie się językiem angielskim z ekspresyjnym wyrażaniem emocji poprzez grę aktorską. Udział w tego rodzaju zajęciach zmusza ucznia do wyjścia ze strefy komfortu oraz pokazuje do czego jest zdolny. Dodatkowo umiejscawia ważność szeroko rozumianej kultury polskiej i anglosaskiej w codziennym życiu.
  • Zajęcia kreatywne “Radość myślenia i odczuwania” wykorzystujące kreatywność jako narzędzie wyzwalania i poznawania emocji. Dzięki temu uczniowie poznają lepiej samych siebie i pogłębią umiejętności interpersonalne. Poprzez różne zajęcia charakteryzujące się innowacyjnością uczestnicy podniosą swoje kompetencje w wielu dziedzinach życia.
  • Zajęcia sportowe “Szach – mat”, intelektualna forma sportu, która rozwija w uczniach logiczne myślenie, cierpliwość oraz umiejętność przewidywania kolejnych ruchów i ich konsekwencji. Taka forma zajęć umożliwi uczestnikom obycie w świecie sportu, rywalizację na wysokim poziomie, panowanie nad stresem i poznanie siebie w niekomfortowych warunkach.

wrzesień październik listopad grudzień
Zajęcia
Szach mat
(Piotr Jurczyk)
Kl. VI KL. I KL. II KL. III
Zajęcia artystyczne
Twórczo spoglądam w świat
(Barbara Kurzak-Kawka)
KL. IV, VI KL. II, III KL. I, V KL. VII
Zajęcia kreatywne
Radość myślenia i odczuwania
(Magdalena Wszędyrówny)
KL. V KL. VII KL. VI KL. VIII
Zajęcia teatralno-językowe
To be or not to be
(Magdalena Kotyrba,
Dominika Sowa-Nowak)
KL. VII KL. VI, V KL. IV KL. III
Zajęcia krajoznawcze
Klub miłośników regionu
(Barbara Kurzak-Kawka,
Danuta Karpińska)
Szczegółowy opis programu