Projekty i programy

Środowiskowy Program Profilaktyczny

„Otwórz oczy, świat jest piękny” (II semestr 2021/2022)

Głównym celem programu „Otwórz oczy, świat jest piękny” jest propagowanie postawy otwartości emocjonalnej poprzez alternatywne sposoby zaangażowania uczniów w odkrywanie swojego potencjału. Wprowadzenie zajęć, które bezpośrednio zaangażują uczniów w budowanie samoświadomej i zdrowej relacji ze światem.

Cele szczegółowe:

 • wdrażanie do przestrzegania i respektowania obowiązujących norm społecznych
 • motywowanie do działania i samorozwoju uczniów
 • wyrabianie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działanie własne i działanie grupy
 • uczenie postaw i zachowań prospołecznych
 • budowanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz postawy liderskiej

W ramach programu w roku szkolnym 2021/2022 realizujemy takie zajęcia jak:

 • Zajęcia artystyczne „Malarz naszych czasów” mające na celu rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i przenoszenie go w realne przedsięwzięcia. Dzięki nim uczeń zrozumie rolę sztuki w życiu człowieka oraz jej możliwości w zdobywaniu doświadczenia życiowego, które pozwoli mu tworzyć dzieła ważne dla społeczności szkolnej.
 • Zajęcia krajoznawcze „Zostań Globtrotterem” polegające na pieszych wyprawach, które nie tylko aktywizują uczniów, ale też rozwijają ich umiejętności interpersonalne i współpracy w grupie. Pozwolą też one na ukształtowanie u nielicznych roli lidera.
 • Zajęcia kreatywne teatralno-językowe „Próba generalna - Let’s do it!” łączące swobodne posługiwanie się językiem angielskim z ekspresyjnym wyrażaniem emocji poprzez grę aktorską. Udział w tego rodzaju zajęciach zmusza ucznia do wyjścia ze strefy komfortu oraz pokazuje do czego jest on zdolny. Dodatkowo umiejscawia ważność szeroko rozumianej kultury polskiej i anglosaskiej w codziennym życiu.
 • Zajęcia kreatywne „Myśl twórczo, czuj intensywniej” wykorzystujące kreatywność jako narzędzie wyzwalania i poznawania emocji. Dzięki temu uczniowie poznają lepiej samych siebie i pogłębią umiejętności interpersonalne. Poprzez różne zajęcia charakteryzujące się innowacyjnością uczestnicy podniosą swoje kompetencje w wielu dziedzinach życia.
 • Zajęcia sportowe „Gambit królowej” to intelektualna forma sportu, która rozwija w uczniach logiczne myślenie, cierpliwość oraz umiejętność przewidywania kolejnych ruchów i ich konsekwencji. Taka forma zajęć umożliwi uczestnikom obycie w świecie sportu, rywalizację na wysokim poziomie, panowanie nad stresem i poznanie siebie w niekomfortowych warunkach.

luty marzec kwiecień maj czerwiec
Zajęcia
"Gambit królowej"
(Piotr Jurczyk)
Klasy młodsze Klasy młodsze KL. VI KL. VI KL. VI
Zajęcia artystyczne
"MALARZ NASZYCH CZASÓW"
(Barbara Kurzak-Kawka)
- Kl. VI, VII Kl. VI, VII Kl. IV, V Kl. IV, V
Zajęcia kreatywne
"MYŚL TWÓRCZO, CZUJ INTENSYWNIEJ"
(Magdalena Wszędyrówny)
Klasy młodsze Klasy młodsze Kl. IV, V Kl. IV, V Kl. IV, V
Zajęcia teatralno-językowe
"PRÓBA GENERALNA LET’S DO IT!"
(Magdalena Kotyrba,
Dominika Sowa-Nowak)
Kl. III Kl. IV, V Kl. IV, V Kl. IV, V -
Szczegółowy opis programu

"Pozwól uwolnić swój potencjał" (I semestr 2021/2022)

Głównym celem Środowiskowego Programu Profilaktycznego "Pozwól uwolnić swój potencjał" jest propagowanie postawy otwartości emocjonalnej poprzez alternatywne sposoby zaangażowania uczniów w odkrywanie swojego potencjału. Wprowadzenie zajęć, które bezpośrednio zaangażują uczniów w budowanie samoświadomej i zdrowej relacji ze światem. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach jest realizatorem programu od początku jego istnienia. Przez te wszystkie lata, dzięki zaangażowaniu nauczycieli, społeczność naszej szkoły zyskała możliwości zagospodarowania czasu wolnego uczniów. Dzięki temu spełnialiśmy maksymalnie wytyczne programu, czyli przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Zaplanowane przez nas zajęcia pobudzają kreatywność i inwencję twórczą uczniów. Poprzez stosowane różnorodnych metod jesteśmy w stanie do każdego z uczniów podejść indywidualnie. Stworzony przez nas plan na rok szkolny 2020/2021 ma na celu zaktywizowanie uczniów naszej szkoły do poznawania swoich emocji i kreatywne wejście w dorosłość. Jako wykwalifikowani pedagodzy, zdobywający doświadczenie nauczycielskie w trudnym środowisku z pełną odpowiedzialnością jesteśmy w stanie zapewnić, że będziemy mogli w wystarczającym stopniu pomóc uzupełnić braki mentalne, tak aby w momencie opuszczenia murów naszej szkoły, jej absolwenci dali nam powód do dumy, wyłamując się ze stereotypu mieszkańca swojej dzielnicy.

Cele szczegółowe:

 • wdrażanie do przestrzegania i respektowania obowiązujących norm społecznych
 • motywowanie do działania i samorozwoju uczniów
 • wyrabianie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działanie własne i działanie grupy
 • uczenie postaw i zachowań prospołecznych
 • budowanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz postawy liderskiej

W ramach programu w roku szkolnym 2021/2022 realizujemy takie zajęcia jak:

 • Zajęcia kreatywne teatralno-językowe “To be or not to be” łączące swobodne posługiwanie się językiem angielskim z ekspresyjnym wyrażaniem emocji poprzez grę aktorską. Udział w tego rodzaju zajęciach zmusza ucznia do wyjścia ze strefy komfortu oraz pokazuje do czego jest zdolny. Dodatkowo umiejscawia ważność szeroko rozumianej kultury polskiej i anglosaskiej w codziennym życiu.
 • Zajęcia kreatywne “Radość myślenia i odczuwania” wykorzystujące kreatywność jako narzędzie wyzwalania i poznawania emocji. Dzięki temu uczniowie poznają lepiej samych siebie i pogłębią umiejętności interpersonalne. Poprzez różne zajęcia charakteryzujące się innowacyjnością uczestnicy podniosą swoje kompetencje w wielu dziedzinach życia.
 • Zajęcia sportowe “Szach – mat”, intelektualna forma sportu, która rozwija w uczniach logiczne myślenie, cierpliwość oraz umiejętność przewidywania kolejnych ruchów i ich konsekwencji. Taka forma zajęć umożliwi uczestnikom obycie w świecie sportu, rywalizację na wysokim poziomie, panowanie nad stresem i poznanie siebie w niekomfortowych warunkach.