Projekty i programy

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia.
WHO, 1997

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej
  • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Program Szkoła Promująca Zdrowie rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, utworzonej w 1992 r. (od 1 stycznia 2008 r. - Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie - SHE). Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych siedmiu krajów.

Działania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem w Polsce idei Szkoły Promującej Zdrowie odbywały się na podstawie współpracy i wsparcia ze strony ministerstw zdrowia oraz edukacji. W 2009 r. podpisano porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Z treści porozumienia wynika m.in.: zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, m.in. programu Szkoły dla Zdrowia Europy.

Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkół Promujących Zdrowie w 2003 r. Po okresie przygotowawczym, w maju 2005 r. otrzymaliśmy certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W następnych latach kontynuowaliśmy realizację programów w ramach Szkoły Promującej Zdrowie i otrzymaliśmy:

  • w 2010 r. Certyfikat II stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
  • 9 XII 2014 Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
1/

Aktualności dotyczące programu

Światowy Dzień Mycia Rąk

15.10.2021

Pamiętaj, dokładne mycie rąk to najlepsza ochrona przed wirusami i bakteriami!
Co masz na rękach?

Jak prawidłowo myć ręce?