Grono pedagogiczne

Dyrektor

mgr Danuta Krawczyk

Wychowawcy

Klasa 1 mgr Katarzyna Wójcik
Klasa 2 mgr Aneta Gawlik
Klasa 3a mgr Hanna Kamińska
Klasa 3b mgr Joanna Jasińska
Klasa 4 mgr Magdalena Wszędyrówny
Klasa 5 mgr Dominika Augustyn
Klasa 6 mgr Magdalena Adamczyk
Klasa 7 mgr Barbara Kurzak-Kawka
Klasa 8 mgr Magdalena Kotyrba

Nauczyciele

mgr Magdalena Adamczyk język polski
mgr Dominika Augustyn wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Czapla technika, przyroda
mgr Aneta Gawlik edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Gwoździewicz matematyka
mgr Joanna Jasińska edukacja wczesnoszkolna
mgr Piotr Jurczyk religia
mgr Hanna Kamińska edukacja wczesnoszkolna, język angielski
mgr Danuta Karpińska wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Magdalena Kotyrba język polski, wiedza o społeczeństwie
mgr Katarzyna Kozera geografia
mgr Barbara Kurzak-Kawka historia, informatyka, plastyka
mgr Łukasz Lesiński język niemiecki
mgr Edyta Odrowąż chemia
ks. Marek Organista religia
mgr Monika Schroeter fizyka, matematyka
mgr Dominika Sowa-Nowak język angielski
mgr Marcin Szymik muzyka
mgr Katarzyna Wieczorek biologia, edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Wójcik edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Wszędyrówny informatyka