STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    KONTAKT
Baza wiedzy

Poniżej znajdują się materiały w katalogach klasowych.
Katalog T12 oznacza 12tydzien roku.
W nim znajdują się materiały dla każdej klasy.
Kolejny tydzień katalog będzie nazwany T13 itd...


Materiały do samodzielnej pracy FTP


[Dyrekcja]

Oświadczenie rodzica

OŚWIADCZENIE RODZICA ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ


[Dyrekcja]

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021


[Dyrekcja]

Zdalna Szkoła w Katowicach


[Dyrekcja]

ZADANIE

Drodzy mieszkańcy Załęża,
Zachęcamy do przyłączenia się do akcji „Zostań w domu”. Naszym celem jest zintegrowanie naszej małej społeczności lokalnej w tym trudnym czasie „bycia razem”, ale w nieco inny sposób niż do tej pory. Pokażmy wszystkim, że Załęże trzyma się razem, zostając solidarnie w domach. Wspierajmy się w tym i motywujmy pozostałych. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie ochronić nas i naszych bliskich.
Stwórzcie razem z domownikami plakat w ramach akcji „Zostań w domu” i wywieście go w swoim oknie. Możecie wysyłać nam również plakaty wykonane przy pomocy komputera na adres: zalezezostajewdomu@gmail.com, a my zajmiemy się kolportażem.
My już stworzyliśmy wspólny plakat. Przyłączycie się do nas?

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach – Załężu.


[Dyrekcja]

Podstawowe zasady


[Dyrekcja]

Szkoła promująca zdrowie


bądź bezpieczny.docx

TEST_czy znasz swoja rodzine.docx

TEST_diagnoza Twojego bezpieczenstwa.docx


[Dyrekcja]

WOLNOŚĆ W CZASACH ZARAZY


[Dyrekcja]

Informacja dożywianie COVID 19

inf dozywianie WPS COVID 19.doc


[Dyrekcja]

Katowice pomagają


[Dyrekcja]

zawsze razem


[Dyrekcja]

KORONAWIRUS


zasady prawidłowego mycia rąk

Koronawirus informacja
Szanowni Państwo,
W Katowicach aktualnie nie ma żadnej osoby hospitalizowanej w kierunku koronawirusa. Wszelkie służby w Katowicach są postawione w stan szczególnej gotowości. Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa wydał szereg zaleceń wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych. W załączeniu przesyłamy pełną treść komunikatu, jak również infografikę o działaniach profilaktycznych, która powstała w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.

Ewa Lipka

Rzecznik prasowy

Wydział Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prezydenta Katowic ws Koronowirusa


[Dyrekcja]

Opieka stomatologiczna

Szkoła Podstawowa nr22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
informuje, że zawarto porozumienie na opiekę stomatologiczną nad uczniami, której realizatorem będzie:

NL Clinic Pierzyńscy Spółka Jwana
ul. Obroki 68
40-833 Katowice,
tel: 32 2504828

Zakres opieki obejmuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.• Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia Państwa dzieci opieką.
• Sprzeciw skierowany być powinien bezpośrednio do świadczeniodawcy :
NL Clinic Pierzyńscy Spółka Jawna
• Powyższy podmiot w związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie Administratorem Danych Osobowych przekazanych mu przez Szkołę Podstawową nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
• Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
• W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 12 kwietna 2019 r. „o opiece zdrowotnej nad uczniami” opieka stomatologiczna w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów uzyskanej przez Świadczeniodawcę każdorazowo przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.


[Dyrekcja]

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


[Dyrekcja]

facebookZnajdziesz nas na Facebooku link:

https://www.facebook.com/sp22wKatowicach


[Dyrekcja]

Polisa ubezpieczeniowa

NUMER POLISY UBEZPIECZENIOWEJ

w roku szkolnym 2019/2020
1043067150

nr infolinii:
801102102
pzu.pl


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone