Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku nasza szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do grupy szkół, które otrzymały dotację i przystąpiły do realizacji rządowego projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 – Priorytet 3.

Szkoła otrzymała 15000 zł (z Ministerstwa 12000 oraz 3000 zł jako wkład organu prowadzącego szkołę).

Otrzymane środki finansowe przeznaczymy na zakup książek oraz nowych elementów wyposażenia biblioteki i realizację działań promujących czytelnictwo. Priorytetem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych pozostających w sferze zainteresowań uczniów, dlatego też kierujemy prośbę do uczniów o podawanie propozycji zakupu książek, które według nich powinny znaleźć się na regałach naszej biblioteki.

Z historią na co dzień

Ważnym wydarzeniem po wakacjach w naszym kraju była beatyfikacja rodziny Ulmów (uznanie zmarłej rodziny za błogosławioną). Z tej okazji na korytarzu szkolnym, obok pokoju nauczycielskiego znajduje się wystawa „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”. Materiały do niej pochodzą z zasobów, które przygotował Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie.

Zainteresowani uczniowie, którzy się z nią zapoznają i odpowiedzą na pytania, które są poniżej mogą otrzymać dodatkowe oceny za aktywność z historii i religii

Pytania do wystawy:

  1. Kto z prezentowanych na wystawie osób otrzymał najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczpospolitej Polskiej – Order Orła Białego.
  2. Kto uratował około 5 tysięcy Żydów na Węgrzech i gdzie zginął w czasie II wojny światowej?
  3. Kto ratował żydowskie dzieci z warszawskiego getta i w jaki sposób ta osoba została uhonorowana?
  4. Jak nazywa się znany w tamtych czasach piosenkarz, który w swoim warszawskim mieszkaniu ukrywał trzyosobową rodzinę Singerów.
  5. Dlaczego Wiktorię i Józefa Ulmów wraz z ich sześciorgiem dzieci zamordowali Niemcy 23 marca 1944 roku?
  6. Jaka inna rodzina prezentowana na tej wystawie została rozstrzelana 15 marca 1943 roku przez Niemców i dlaczego?
  7. Gdzie i kiedy odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów?

UWAGA!

Na pytania odpowiedz pełnym zdaniem.

„Sprzątanie świata łączy ludzi”

Był rok 1994…

a ja pełna energii uczestniczyłam w Akcji Clean up Australia marząc, aby zaszczepić tę idee w moim rodzinnym kraju. I… udało się! W roku 1993, Clean up Australia, dzięki staraniom pomysłodawcy tej Akcji, Iana Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza, została objęta patronatem ONZ i stała się międzynarodowym wydarzeniem pod nazwą Clean up the World zaś rok później, we wrześniu 1994 roku, i mnie udało się zainspirować Polaków do posprzątania Polski. I tak od 30 lat, w każdy trzeci weekend września, wolontariusze w Polsce wychodzą, by oczyścić swoje najbliższe otoczenie z porzuconych w naturze śmieci. Za to chcę im serdecznie podziękować!

Hasło 30. Akcji „Sprzątanie świata łączy ludzi”, w pełni oddaje społeczną istotę tego międzynarodowego święta ekologii. I niech tak zostanie! Dopóki na naszej Planecie będzie chociażby jeden śmieć, który trzeba będzie posprzątać, wierzę, że nie zabraknie, tych, którzy to bezinteresownie uczynią.

Mira Stanisławska-Meysztowicz
Przewodnicząca Rady Fundacji Nasza Ziemia, Inicjatorka Akcji Clean up The World w Polsce.

Jest rok 2023…

a w Polsce po raz 30. łączą się pełne energii i gotowe do działania zielone serca Wolontariuszy Akcji Sprzątanie świata. Z raportów wynika, że od początku w Akcji wzięło udział ponad 20 milionów uczestników. To, oraz fakt, że odbywa się nieprzerwanie od 30 lat, czyni tę Akcję tak wyjątkową w skali świata. W roku jubileuszu, chcemy więc podziękować każdemu, kto uczestniczył chociaż raz w tej jedynej w swoim rodzaju lekcji ekologii. Moje szczególne podziękowania przesyłam do Australii, do Miry, która zaszczepiła w nas ideę nieśmiecenia w naturze. To dzięki niej Polska jest czystsza, a Polacy pełni troski o Matkę Ziemię. W roku jubileuszowym zapraszam każdego do poznania tej wyjątkowej mocy Akcji Sprzątanie świata. Mocy, która łączy nas z naturą i ze sobą nawzajem. Niech nasze tegoroczne sprzątania będą tego odzwierciedleniem. Zaprośmy do udziału swoje rodziny, przyjaciół, znajomych, koleżanki i kolegów ze szkoły, uczelni lub pracy i połączmy się w społeczność tworzącą Wolontariuszy NASZEJ ZIEMI. Naprawdę warto!

Grzegorz Mikosza
Główny koordynator Akcji Sprzątanie świata – Polska